Lombeek herinnert

Verhalendatabank

Het Hertboommolenmuseum ontving in 2007 een projectsubsidie van de Provincie Vlaams-Brabant voor een speurtocht naar getuigenissen over Kapitein Zeppos & De Tragische Moorden in O.L.V.-Lombeek.

In de verhalendatabank kan u verschillende fragmenten van de interviews bekijken en beluisteren. Indien u meer in formatie wenst, kunt u steeds contact opnemen met het museum via museum@windmolen.be.

De historische naam van de windmolen is de Hertboommolen. In de afgelopen eeuw drongen twee bijnamen de oorspronkelijke naam naar de achtergrond. Begin 20ste eeuw krijgt de windmolen een lugubere bijnaam door een reeks van tragische gebeurtenissen. Op nieuwjaarsdag 1745, tegen de achtergrond van de Oostenrijkse Successieoorlog, overvallen latere leden van de bende van Jan De Lichte het molenhuis. Molenaar Peeter van Lierde wordt vermoord. Door de connectie met de legendarische figuur van Jan De Lichte blijft de roofmoord generaties lang herinnerd.

In het oorlogsjaar 1917 slaat het noodlot opnieuw toe en worden op 22 april bij een tweede roofmoord de 60-jarige molenaarszus Leonie Walravens en een molenaarsknecht brutaal vermoord, terwijl men de geknevelde molenaar Theofiel Walravens achterlaat. Sindsdien spreekt men in de volksmond van de Tragische Molen. Na zoveel jaren zijn er in Lombeek nog nazaten met herinneringen aan deze gebeurtenissen. Deze generatie is echter aan het uitsterven, dus mochten we niet langer wachten om dit stukje mondelinge geschiedenis te vereeuwigen.

De derde bijnaam de Zepposmolen roept meer aangename herinneringen op. In de jaren zestig van de vorige eeuw werden de meeste scènes van het klassieke jeugdfeuilleton Kapitein Zeppos gedraaid op en rond de molen. De windmolen van O.L.V.-Lombeek dankt zijn bekendheid vooral aan dit televisiefeuilleton. Veel opnames voor de eerste serie gebeurden op deze pittoreske locatie. Het molenhuis in Lombeek werd de woonst van Kapitein Zeppos en de molen is te zien in talloze shots. Tal van bewoners uit het dorp figureerden zelf, of kenden op zijn minst iemand die aan de serie deelnam.

De vragen rond Zeppos polsten niet enkel naar de herinneringen aan de serie en de eventuele deelname als figurant, maar gingen ook na in welke mate het neerstrijken van een cameraploeg een impact had op het leven in het dorp en daarbuiten, of de perceptie van de windmolensite hierdoor wijzigde en of er misschien zelfs buitenlandse interesse werd opgewekt voor de regio en het Pajottenland gezien de serie wereldwijd te bekijken viel. 

Kapitein Zeppos

Tragische Moorden

vlaams brabant logo